Werkgroep Parkeren

De werkgroep parkeren

Deze werkgroep bestaat uit een aantal bewoners die zich aangesloten hebben bij de werkgroep die meer dan twee jaar geleden in de plenaire vergadering van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid is opgericht. Dit omdat parkeren voor veel wijkbewoners in de eigen buurt steeds meer als een probleem werd ervaren door langparkeerders van elders. Na vele werkgroepvergaderingen en overleg met gemeenteambtenaren is er in oktober 2015 een enquête op meer dan 1800 adressen in de wijk gehouden om overlast en mogelijke oplossingen te onderzoeken.

Meer dan 600 reacties werden terug opgehaald waarna de resultaten aan de verantwoordelijk wethouder werden aangeboden in december van 2015.

Ook in andere stadsdelen werd de parkeeroverlast onderzocht en terwijl de parkeerproblematiek rondom de parkeergarages ook nog speelde werd er door gemeente verder nagedacht over mogelijke oplossingen. In december van 2016 heeft de raad en het college van B&W in januari 2017 een besluit aangenomen waarin gekozen werd voor uitbreiding van de parkeerregulering in de zogenaamde schilwijken. In de zogenaamde stand van zaken tijdens elke plenaire vergadering van het netwerk en informatie in de Wijkkrant is verdere informatie naar de wijk gegaan.

Onderstaand treft u de presentaties aan waarin de keuzes worden beschreven en toegelicht. Het finetunen van de besluiten zal nog met de werkgroep parkeren worden gedaan waarna u verder zult worden geïnformeerd via deze website.

20161129 PPT RVS 65 voortgang
PowerPoint – 145,6 KB 964 downloads
parkeeronderzoek Venlo plan van aanpak presentatie 09-03-2015
PowerPoint – 6,6 MB 1002 downloads
20161125 PPT Parkeertarieven 2017
PowerPoint – 690,7 KB 1022 downloads
Parkeerregulering wijken en stadsdeelcentra
PowerPoint – 3,3 MB 887 downloads

In onderstaand bestand de uitgebreide tekst met onze punten van aandacht voor wat betreft parkeren Wijkkrant januari 2023

Parkeren Wijkkrant Januari 2023
PDF – 190,7 KB 173 downloads