In 2023 vergaderen we om 19:00 uur in het HvdW, De Zuidpilaar, Reigerstraat 2, op de volgende woensdagen tenzij de agenda een andere plaats aangeeft:

-  Woensdag 8 Maart 2023

-  Woensdag 7 Juni 2023

Woensdag 6 September 2023

-  Woensdag 6 December 2023

Voor de verslagen van de vorige vergaderingen, zie tabblad notulen.