Over ons, het bewonersnetwerk in Venlo-Zuid.

Na het stoppen van het wijkoverleg in Venlo-Zuid, in december 2012, is er geen einde gekomen aan het opkomen voor belangen van de buurt en bewoners.
In 2013 is gestart met een netwerk van bewoners, bedrijven en professionals uit de (semi)overheid met de vraag; hoe verder?
Hoe kunnen betrokken mensen uit Venlo-Zuid toch samenwerken en samen verder? Zeker als steeds meer duidelijk wordt dat veel energie en kracht en inspiratie van de bewoners en bedrijven nodig zal zijn.Buurt- en bewonersinitiatieven worden meer belangrijk.
Daarom is er het Bewonersnetwerk in Venlo-Zuid met een lichte structuur. We komen vier keer per jaar bijeen en als het nodig is vaker. Iedereen met een idee of probleem is welkom en kan medestanders vinden, maar blijft wel eigenaar van zijn of haar idee of probleem. Dat wil zeggen dat je hulp kan krijgen, maar zelf zo goed mogelijk aan het roer blijft om tot uitvoering of oplossingen te komen.
Plannen en problemen worden kort besproken, maar het echte werk ligt in de werkgroepen rondom de thema’s. Nu zijn er thema’s over, “Hoe maken en houden we Venlo-Zuid schoon”,
verbeteren van een aantal onveilige verkeerssituaties, de burenhulp, de burendag en de communicatie.
Maar ook hoe kunnen school en buurt samenwerken en wat zijn huizen van de wijk.
De werkgroep communicatie is verantwoordelijk voor de Wijkkrant en de website en voor een deel ook voor de Facebook pagina.
Het doel van de communicatie is: iedereen op de hoogte brengen en houden van ontwikkelingen in Venlo-Zuid, 
de activiteiten weergeven van het bewonersnetwerk en de werkgroepen, uitwisselen van ervaringen, zodat er van elkaar geleerd kan worden, de marktplaats voor het vinden van medestanders van je idee en het zoeken en vinden van oplossingen.

Een levendige en leefbare wijk is gebaat bij een goede onderlinge communicatie. We roepen dan ook iedereen op om positieve bijdragen te leveren door leuke stukjes naar de redactie te sturen voor website en krant. De website is er om vooral actueel te zijn.

Het doel van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid is dus het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk Venlo-Zuid.