Bewonersnetwerk Venlo-Zuid

Welkom op de site van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid.

 

Als bewonersorganisatie van onze wijk willen we op verschillende manieren met u als bewoners in contact komen. Via de Wijkkrant berichten wij elk kwartaal. Verder kunt u ons per e-mail bereiken en uw mening duidelijk maken.

De facebook pagina wordt steeds beter gevonden en natuurlijk kunt u onze vergaderingen bezoeken. 

Met deze website hopen we u nog beter en sneller te kunnen bedienen. In het menu hierboven vind u knoppen voor diverse werkgroepen, links naar andere sites over of voor Venlo-Zuid, de werkwijze van het Bewonersnetwerk en nog veel meer. 

Wij hopen dat u de informatie die u zoekt over het netwerk kunt vinden op onze site. Zo niet, help ons om de site te verbeteren en neem contact met ons op via de contactknop rechtsboven.

U kunt ons mailen op bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com en ons volgen via www.facebook.com/bewonersnetwerkvenlozuid, klik de F-knop hieronder.  

PLan Vierpaardjes

19812 200428 Inpassingsconcept Vierpaardjes Gecomprimeerd
PDF – 3.1 MB 48 downloads

Belangrijk nieuws

Van facebook overgenomen

Klik hier om een tekst te typen.

Hallo allen, allereerst hopen we dat jullie deze mail in goede gezondheid krijgen.

Deze week zijn het bestuur van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid en de stadsdeelmanager voor het eerst weer bij elkaar gekomen om voorzichtig te proberen het netwerk weer op te starten nadat alles o.a. door de coronamaatregelen tot stilstand is gekomen.

Bijna alle werkgroepen hebben stilgelegen maar toch zijn er op de achtergrond ook wel processen doorgegaan.

Natuurlijk is er nagedacht over een nieuwe voorzitter voor het netwerk na het stoppen van Ed Bastiaans. Ook is er nagedacht over de redenen die tot dat stoppen hebben gevoerd.

Gezien de huidige stand van zaken omtrent bijeenkomsten in de huidige samenleving kunnen we nog niet plenair bij elkaar komen maar we willen elkaar wel op de hoogte houden van hoe de vlag erbij hangt in de diverse werkgroepen.

Daarom vraag ik om op de gebruikelijke wijze bericht te doen van waar de werkgroepen staan. Dat zullen we weer samenvatten en aan iedereen van het netwerk toesturen.

Wanneer precies de eerstvolgende plenaire vergadering kan zijn weten we nog niet. Nog voor de zomervakantie of pas erna…?

Wel dat onderwerpen die daar aan de orde komen, zullen zijn;

  • Doel en werkwijze van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid,

  • Profielschets nieuwe voorzitter,

  • Samenlevingsagenda 2020,

  • Rondvraag.

Het voorzitterschap van de eerstvolgende plenaire vergadering zal hoogstwaarschijnlijk gedaan worden met een technisch voorzitter.  Alle wijkbewoners die hierbij aanwezig willen zijn, zullen zich vooraf via de email moeten aanmelden en het maximumaantal deelnemers is 30.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van het netwerk,

Jack Driessen

Samenlevingsagenda 2020

De samenlevingsagenda voor onze wijk voor 2020 is klaar!

Afgelopen jaar zijn er in onze wijk drie buurtcafés geweest waar bewoners hebben kunnen aangeven waar de knelpunten van de wijk liggen en wat voor hun buurt belangrijk is. In totaal zijn er 86 knelpunten die gaan over parkeren, verkeer, schoon en heel, veiligheid, drugsoverlast, jeugd, wonen en groen. Hiermee gaan we samen met de gemeente en partners dit jaar aan de slag om onze wijk weer wat leefbaarder te maken. Veel onderwerpen en knelpunten kunnen we als bewoners zelf oplossen. We willen dan ook graag voor alle onderwerpen een werkgroep van bewoners oprichten om hiermee aan de slag te gaan.
Vanuit het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid zijn er in de wijk reeds de werkgroepen parkeren, verkeer en Venlo-Zuid-Schoon al enkele jaren actief. Zij gaan met hun onderwerpen aan de slag, maar kunnen nog wel hulp gebruiken. Voor drugsoverlast, wonen, jeugd en groen zijn we nog op zoek naar enthousiaste bewoners.
Woont u ook graag in een leefbare, schone en veilige wijk en vind u het leuk om met enkele medebewoners hieraan te werken dan kunt u zich opgeven bij het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid.
U kunt zich opgeven via bewonersnetwerkvenlozuid@hotmal.com
Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer en bij welke werkgroep u wilt aansluiten. Over een aantal weken zullen wij u dan uitnodigen voor een eerste bijeenkomst.
Samen kunnen wij Venlo veranderen.

 

De samenlevingsagenda op de website staat hier https://www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl/vergad…/presentaties

 

Heeft u een idee of punt van aandacht voor het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid?

Vul onderstaand formulier in.

 

Laatste update website op 5-8-2020