Bewonersnetwerk Venlo-Zuid

Welkom op de site van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid.

 

Als bewonersorganisatie van onze wijk willen we op verschillende manieren met u als bewoners in contact komen. Via de Wijkkrant berichten wij elk kwartaal. Verder kunt u ons per e-mail bereiken en uw mening duidelijk maken.

De facebook pagina wordt steeds beter gevonden en natuurlijk kunt u onze vergaderingen bezoeken. 

Met deze website hopen we u nog beter en sneller te kunnen bedienen. In het menu hierboven vind u knoppen voor diverse werkgroepen, links naar andere sites over of voor Venlo-Zuid, de werkwijze van het Bewonersnetwerk en nog veel meer. 

Wij hopen dat u de informatie die u zoekt over het netwerk kunt vinden op onze site. Zo niet, help ons om de site te verbeteren en neem contact met ons op via de contactknop rechtsboven.

U kunt ons mailen op bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com en ons volgen via www.facebook.com/bewonersnetwerkvenlozuid, klik de F-knop hieronder.  

Enquête !

Beste wijkoverleggen en dorpsraden,

Op verzoek van de collega’s van verkeer stuur ik onderstaande tekst door met een link naar een enquête.

Zouden jullie deze via jullie digitale communicatiekanalen zo veel mogelijk willen verspreiden onder de bewoners?

Bijvoorbeeld plaatsen op de website als die beschikbaar is.

 

Namens verkeer bij voorbaat dank voor jullie medewerking,

Met vriendelijke groet,

Leon van der Elsen

Stadsdeelmanager Venlo-Oost, Venlo-Noord-Oost, Venlo-Zuid.

 

Beste bewoners van Venlo,

De gemeente Venlo neemt samen met andere gemeenten deel aan een onderzoek waarin wordt onderzocht hoe wegen binnen de bebouwde kom veilig en aantrekkelijk ingericht kunnen worden. Ook wegen van onze gemeente zijn betrokken bij dit onderzoek. Hieraan gerelateerd wordt een afstudeeronderzoek van de Universiteit Twente uitgevoerd waarin onderzoek wordt gedaan naar snelheden op wegen. U kunt ook bijdragen aan dit onderzoek door het invullen van een online enquête (Uiterlijk 30 april). Met uw antwoorden kan worden onderzocht welke factoren invloed hebben de snelheid, waarmee uiteindelijk de verkeersveiligheid kan worden verbeterd.

U vindt de enquête via deze link: https://bit.ly/3bTJ1sE

Invullen op smartphone of tablet is ook mogelijk!

Uiteraard is deze enquête anoniem.

Mocht de bovenstaande verkorte link niet werken kan het ook via onderstaande originele link:

https://utwentebs.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8xoFMhkx13ongDb

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Belangrijk nieuws

Van facebook overgenomen

‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’ is het bekende gezegde. Alleen heeft dit voor velen van ons dit jaar een totaal andere betekenis gekregen.
Wij zullen ons geheel anders moeten gedragen in verband met de toestand in onze wereld in deze moeilijke tijd. De regelgeving en maatregelingen
en de daaraan gekoppelde ongemakken zullen wij allemaal moeten ondergaan. Dat zal uiteraard niet gemakkelijk zijn, maar het zal ons helpen om met elkaars uiterste inzet het verschrikkelijke virus terug te dringen om ons leven weer tot normaal leven mogelijk te maken.
Die hoop mogen we niet verliezen. ‘Hoop is een voorschot nemen op vertrouwen in de toekomst’.
Helaas moeten wij onze wijkbewoners mededelen dat onze voorzitter, de heer Ed Bastiaans, besloten heeft om zijn functie, die hij zeven jaren vervuld heeft, neer te leggen. Wij betreuren dit zeer, te meer daar hij dit altijd met grote inzet voor onze wijkbewoners gedaan heeft.
Het zal niet gemakkelijk zijn een opvolger te vinden, maar tevens hopen wij dat er toch iemand is die zich geroepen voelt deze taak op zijn of haar schouders te nemen.

Samenlevingsagenda 2020

De samenlevingsagenda voor onze wijk voor 2020 is klaar!

Afgelopen jaar zijn er in onze wijk drie buurtcafés geweest waar bewoners hebben kunnen aangeven waar de knelpunten van de wijk liggen en wat voor hun buurt belangrijk is. In totaal zijn er 86 knelpunten die gaan over parkeren, verkeer, schoon en heel, veiligheid, drugsoverlast, jeugd, wonen en groen. Hiermee gaan we samen met de gemeente en partners dit jaar aan de slag om onze wijk weer wat leefbaarder te maken. Veel onderwerpen en knelpunten kunnen we als bewoners zelf oplossen. We willen dan ook graag voor alle onderwerpen een werkgroep van bewoners oprichten om hiermee aan de slag te gaan.
Vanuit het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid zijn er in de wijk reeds de werkgroepen parkeren, verkeer en Venlo-Zuid-Schoon al enkele jaren actief. Zij gaan met hun onderwerpen aan de slag, maar kunnen nog wel hulp gebruiken. Voor drugsoverlast, wonen, jeugd en groen zijn we nog op zoek naar enthousiaste bewoners.
Woont u ook graag in een leefbare, schone en veilige wijk en vind u het leuk om met enkele medebewoners hieraan te werken dan kunt u zich opgeven bij het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid.
U kunt zich opgeven via bewonersnetwerkvenlozuid@hotmal.com
Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer en bij welke werkgroep u wilt aansluiten. Over een aantal weken zullen wij u dan uitnodigen voor een eerste bijeenkomst.
Samen kunnen wij Venlo veranderen.

 

De samenlevingsagenda op de website staat hier https://www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl/vergad…/presentaties

 

Heeft u een idee of punt van aandacht voor het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid?

Vul onderstaand formulier in.

 

Laatste update website op 20-4-2020