Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief binnen het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid;

 

Broekhofstraat en omgeving, Peter Gaal, email: petergaal@hetnet.nl  

Buurttheater, Marlie van Ulft, e-mail: info@theaterdegarage.nl, tel. 077-3524252.

Communicatie & Structuur, Jack Driessen, e-mail: jijm.driessen@hccnet.nl, tel. 077-3540745.

Kunst & Cultuur, Mart Peters e-mail:kucuvenlozuid@gmail.com, tel. 06-21598148. 

Parkeren, Vacant, e-mail: bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com, tel. 077-3540745.

Redactie Wijkkrant, email: redactievenlozuid@hotmail.com, tel. 077-3540745.

Repaircafé, Peter Braams, email: pjfbraams@gmail.com, tel. 06-13429184

St. Maarten, Jack Driessen, email: bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com, tel. 077-3540745. 

Verkeer Prof. Gelissensingel, Joop Manders, e-mail: jjammanders222@telfort.nl, tel. 06-40562182

Verkeer, Vacant, e-mail: bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com, tel. 077-3540745

Venlo-Zuid-Schoon, Ed Bastiaans, email: ed.bastiaans@home.nl, tel. 06-12232615.

  

Mocht u voor de wijk, buurt of uw straat een idee of initiatief hebben wat u wilt voorleggen aan het Bewonersnetwerk, dan kan er altijd een werkgroep gevormd worden als er voldoende medestanders zijn.